رابط کاربری قالب فروشگاهی سوردینا

در این قالب تمامی المان های مورد استفاده در یک فروشگاه طراحی و ارائه شده و نیاز های یک کاربر را بطور کامل برطرف می کند، با این حال بدون هیچ می‌توانید ایده های جدید خود را به آن اضافه یا ویرایش کنید. با قالب فیگما محدودیتی در طراحی نیست و استفاده از صفحات دمو و المان‌های آماده را راحت تر کرده ایم.

5/5

499,000 تومان