استفاده از نقشه گوگل با پرداخت هزینه

طی چند روز گذشته گوگل به کاربران خود که از API نقشه گوگل استفاده می کردند ایمیل هایی را ارسال کرده است مبنی بر اینکه استفاده از این خدمات از تاریخ یازدهم ژوئیه (21 خرداد 97) شامل هزینه و محدودیت هایی می شود. گوگل 2 سال پیش در سال 2016 خدمات نقشه خود را ملزم …